Бекбоева Ырыскул Жаныбековна

Окуу-тарбия иштери боюнча директордун орун басары