Башталгыч мектептердин мугалимдеринин усулдук бирикмеси

Акбалаева Бубусайра Эсенкановна Башталгыч класстарынын мугалими
Бакыт кызы Айгерим Башталгыч класстарынын мугалими
Иманалиева Бермет Керимжановна Башталгыч класстарынын мугалими
Галиева Лилия Тимуровна Башталгыч класстарынын мугалими