Сабактардын жүгүртмѳсү

Танапистердин ырааттамасы

 

РЕГЛАМЕНТТАНАПИС
18.30-9.155 МИН
29.20-10.0510 МИН
310.15-11.0010МИН
411.10-11.555 МИН
512.00 — 12.455 МИН
612.50-13.355 МИН
713.35-14.205 МИН

Окуу жылы  1-сентябрда башталат жана 25-майда аяктайт.

Окуу жылынын узактыгы каникул убактарын эсепке албаганда:

1-класста – 33 жуманы, 2-4-класстарда – 34 жуманы, 5-11-класстарда экзамендик мезгил менен чогуу 34 – 36 жуманы түзѳт.

Каникул убагы 30 календардык күндѳн аз эмес убакыттан турат.

Каникулдардын графиги:

Күзгү — 9 күн: 1.11.18 – 10.11.18;

Кышкы — 12 күн: 31.12.18 – 11.01.19;

Жазгы— 10 күн: 22.03.19-31.03.19.